top of page
Food Knolling

TAR DU PULSEN PÅ MAT
OG PRODUKSJONSFORHOLD?

Du må ha kontroll på mange faktorer ved matproduksjon dersom du skal være sikker på at bedriften skal levere trygg mat. Matpuls hjelper deg med prøvetaking og rapportering for optimal matsikkerhet og hygienekontroll.

MatPuls hjelper deg med:

  • Uttak av produkt- og vannprøver.

  • Uttak av renholdsprøver for å dokumentere at renholdsrutiner fungerer.

  • Stikkprøvekontroll av temperaturer i kjøle- og fryseinnretninger, oppvaskmaskin, varmholding, varmt vann m.m.

  • Hygieneinspeksjon/revisjon, d.v.s. visuell gjennomgang av bedriften. MatPuls vil påpeke forbedringspunkter og komme med forslag til løsninger.


Rapport med resultatene utarbeides etter hvert besøk. 

bottom of page