top of page
Rensende produkter

HACCP

Hazard analysis and critical control point

HACCP- Hazard analysis and critical control point

I 2010 ble det innført nytt regelverk på matområdet. Årsaken til dette er at innenfor EØS skal det være en ensartet kontroll og like regler for å sikre fri bevegelighet av mat. Regelverket krever derfor at HACCP skal innføres i alle bedrifter som håndterer mat.

HACCP er altså en internasjonal metode som brukes for å sikre helsemessig trygge matvarer. Ved bruk av HACCP kan man på en systematisk og analytisk måte forebygge at noe går galt. Alle farer i forhold til matsikkerhet skal identifiseres (fareanalyse) og det skal beskrives hvilke tiltak som eliminerer/begrenser farene. 

MatPuls hjelper deg med å utføre fareanalysen og implementere dokumentasjonen i IK-Mat-systemet.

bottom of page