top of page
Tomatsuppe

Tatt pulsen på mat siden 2004

Grow Your Vision

Et forebyggende matsikkerhetsprogram vil minske risikoen for ubehagelige overraskelser. Alle som produserer og omsetter mat er underlagt forskrifter om bl.a. hygiene og internkontroll. Felles for mange er at rutinene bare delvis fungerer i praksis, og at dokumentasjonen er mangelfull. 

 

Rutiner som ikke fungerer kan resultere i at feil/mangler på kjøle- og fryseutstyr ikke blir oppdaget, mindre styring på lagring og holdbarhetstider, økt svinn og at ansatte ikke får nok opplæring. Negativ mediaomtale kan raskt bli konsekvensen dersom disse forholdene avdekkes av Mattilsynet.

 

MatPuls har lang erfaring med rådgiving/veiledning i hygienespørsmål og hjelper deg der du har behov, slik at rutinene for å sikre trygg mat fungerer optimalt i din bedrift.

Erfaring sikrer smidige løsninger som passer for deg!

organiske Tomater
bottom of page