top of page
Green Juices

Lover og forskrifter

EUs regelverk innen næringsmiddelhygiene består av tre forordninger; kalt H1, H2 og H3. H1 gir generelle krav til næringsmiddelhygiene (gjelder for alle)

bottom of page