top of page
tomater

Velg MATPULS som kvalitetssjef

For trygg mat i din bedrift og et levende internkontrollsystem!

Et levende internkontrollsystem

MatPuls utarbeider skreddersydde, enkle og brukervennlige internkontrollsystemer (IK-Mat), samt kursing av ansatte.

Gjennom regelmessige gjennomganger (internrevisjoner) av systemet, kan vi stadig tilpasse dokumentasjonen etter forholdene i din bedrift.

MatPuls bistår med HACCP - fareanalyse og implementering av dokumentasjon i IK-matsystemet.

Rapporter utarbeides etter hvert besøk, og er gyldig dokumentasjon i forhold til forskrift og ved kontroller fra Mattilsynet.

Effektiv matsikkerhet koster langt mindre enn en negativ avisoverskrift!

Matsikkerhet er trygghet!
 

tomater
bottom of page